ANEMILERIN SNFLANDRLMAS PDFANEMILERIN SNFLANDRLMAS PDF

Author: Mojar Douktilar
Country: Nicaragua
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 11 November 2007
Pages: 296
PDF File Size: 5.24 Mb
ePub File Size: 9.62 Mb
ISBN: 696-2-47847-775-6
Downloads: 38394
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yozshukree

Multipl myelomda malign plazma hcrelerinde intrasitoplazmik Russel, intrankleer Dutcher cisimleri ve kafa grafisinde zmba delii grnml litik lezyonKlinik: Vcut demir depolarnn yeterliliini gsteren serum ferritin dzeyi azalr, kemik ilii boyanmas azalr. Lenfomalarda immun sistemin normal yap ve fonksiyonlar bozulur.

Makroglobulinemi hiperviskozite sendromu Waldenstrm Makroglobulinemisi trombosit ve phtlama faktr bozukluklar kanama ve nrolojik bozukluklar grme kayb, baars, vertigo, stupor Morfoloji: Tmr hcreleri normal lenfositin kat aptadr.

Kesin tehisleri histopatolojik inceleme snflandrmas immnhistokimya ile konulur.

Eritrositlerde anizositoz, makrositoz ve oval ekil makrositozis ve ovalositozis Santral solukluk olmayabilir Hiperkromik. Fibrinolitik sistemin sekonder aktivasyonu ile trombositlerde ve fibrinde tkenme grlr, tketim koaglopatisi geliir.

Enfeksiyonlara ve Miyelom nefrozuna sekonder gelien bbrek yetmezlii en sk lm nedenidir. Histolojik olarak kanser, biyolojik olarak maligndir. Bu aamada serebriform hcrelerin hematojen yaylm ile lsemik form oluur Sezary hcreleri. Nadiren nodal sklkla ekstranodaldir. Bu snflandrmalarda malign lenfomalar 5 byk guruba ayrlr.

  CALILA Y DIMNA RESUMEN PDF

En sk n ve st mediastende olur. Duyu ve motor bozukluklarn birlikte olmas subakut kombine dejenerasyon veya kombine sistem hastal olarak adlandrlr.

HEMATOPOETiK SiSTEM (Patoloji – Davut Sahin)

Mukozal dokular mide H. Soliter kemik miyelomu, MM ile ayn yerlerde yerleir. Neoplastik lenfositik hcre proliferasyonu lenf nodu gibi ekstramedller lenfoid dokularda oluursa tmr lenfoma adn alr. Ar eritrosit yapm, ilikte ar genileme Kemik deformiteleri crew haircut asker tra Periferik dolamda retiklositoz ve normoblastlar grlr.

Hemen her vakada kemik ilii tutulur Tehis annda sklkla lenf nodlar, dalak ve karacier tutulumu da grlrKlinik: Aplastik anemi, multipotent miyeloid kk hcrelerin basklanmas sonucu anemi, trombositopeni ve lkopeni pansitopeni ile karakterize bir hastalktr. Membrana yakn adet veya 1 adet santral nkleolldr.

Kemik destrksiyonu ve fraktrlerinden sorumludur. Karacier patoloji pratik e4 b2 byramazankaya 2 Business. Dalakta lenfohemotopoetik tmrler dnda tmr ok nadirdir.

Ortalama survi yldr. Tmrde diffuz patern vardr. Kemik ilii hiposelllerdir, hemopoetik hcreler yoktur. En az neoplastik RS hcresi olan, dolaysyla en iyi prognozlu olan tiptirHodgkin Lenfomalarn Snflandrlmas Subtip Nodler sklerozan Morfoloji ve mmnofenotip Fibroz bantla lenfoid doku nodllere ayrlr. Maltomalar low grade ekstranodal B-lenfomadr, uzun sre lokalize kalrlar.

  FORMATO DGP DR-01 EDITABLE PDF

VitB12 ve folik asit eksikliklerinde hcrelerin mitozla blnmesi gecikir. Kemik, beyin, bbrek, karacier, retina, penis ve akcierlerde infarkt oluur. Progresif sinsi gidili bir tmrdr, ortalama survi yldr. Tm Dnyada en sk grlen anemi trdr. Sitolojik ve biyolojik olarak benigndir.

HEMATOPOETiK SiSTEM (Patoloji – Davut Sahin)

Sferoid eritrositler dalakta hemoliz olurlar Splenektomi ile anemi dzelir ancak sferositoz devam eder. Hematopoetik Sistem, mmnoloji, Mikrobiyoloji Documents. Bol lakner tip RS hcre, nadir diagnostik RS.

Trombs bulunan organlar sklk srasna gre: